Handelsbolag

Ett handelsbolag är också ett bra alternativ för dig som vill bli egenföretagare, men tänk på att du måste ha minst en delägare/bolagsman till utöver dig själv om du vill starta upp ett handelsbolag. Nu ska du här på egenforetagare.com få se vilka för- och nackdelar du får om du startar upp ett handelsbolag och hur du startar upp det.

Fördelar med handelsbolag

  • Du behöver inget startkapital som du behöver om du ska starta upp ett aktiebolag.
  • Om handelsbolaget försätts i konkurs är det inte bara du som får ta hela smällen utan skulderna i handelsbolaget fördelas på alla delägare. Även nya delägare som går in i handelsbolaget blir ansvariga för företagets skulder.
  • Ett handelsbolag är till skillnad från en enskild firma en juridisk person, vilket innebär att ni kan teckna avtal och anställa personer i företagets namn.

Nackdelar med handelsbolag

  • Trots att ett handelsbolag är en juridisk person är bolagsmännen personligen ansvariga för företagets skulder, till skillnad från ett aktiebolag.
  • Om du vill vara ”egen” kanske det inte känns bra att blanda in fler personer i verksamheten.

Starta handelsbolag

1. Upprätta ett bolagsavtal. Upprätta ett bolagsavtal där ni delägare skriver ner allt ni har kommit överens om och som ni sedan skriver under. Avtalet är inte offentligt och ska därför inte registreras, men det är bra att ha till hands om det uppstår oenigheter eller om företaget försätts i konkurs.

2.  Anmäl handelsbolaget. Det enklaste sättet att anmäla ett företag är att göra det direkt på nätet hos verksamt.se. I samband med anmälan måste ni registrera ett företagsnamn som måste innehålla ordet ”handelsbolag”. Om namnet godkänns skyddas det i det län där ni registrerar namnet, men ni kan registrera det i flera län om ni vill.

Svårare än så är det alltså inte att starta upp ett handelsbolag. Bolagsverket kontaktar er om de behöver några kompletteringar och/eller företagsnamnet är upptaget, men när allt är klart får ert handelsbolag ett registreringsbevis med organisationsnummer som kan användas nästan som ett personnummer när företaget ska köpa in saker, anställa personal, teckna avtal eller delta i en rättegång.