Aktiebolag

Det är faktiskt inte alls så svårt att starta upp ett aktiebolag som många tror, du kan skapa ett aktiebolag helt på egen hand eller med flera delägare. Du måste emellertid ha minst 50 000 kr om du startar upp ett privat aktiebolag och 500 000 kr för ett publikt aktiebolag då aktiebolagets aktier kan säljas och köpas på aktiemarknaden.

Fördelar med aktiebolag

Det finns många fördelar med att ha ett aktiebolag istället för en enskild firma. Den största fördelen är förmodligen att ett aktiebolag är en juridisk person, vilket innebär att din privata ekonomi inte påverkas om företaget skulle gå i konkurs. Dessutom är det enklare att skilja på företagets ekonomi och din egen ekonomi när du har ett aktiebolag.

Andra fördelar med att ha ett aktiebolag istället för en egen firma är att man får betala en låg skatt på utdelning (22 %) och att skattereglerna är bättre vid försäljning. Det är även bättre för den som vill ha anställd personal och fördelaktigt för den som har gått i pension som tar ut utdelning och lön.

Några nackdelar med aktiebolag är att du måste ha minst 50 000 kr i aktiekapital, de sociala avgifterna är högre samt att bokföringen och administrationen är dyrare och krångligare.

Starta upp aktiebolag

Upprätta en stiftelseurkund

Om du vill starta upp ett aktiebolag måste du först upprätta en så kallat stiftelseurkund där det står hur mycket som ska betalas för varje aktie, hur många aktier företaget ska ha och vilka som ska sitta i styrelsen. Aktiebolagets styrelse måste ha minst en ledamot och en suppleant, men du kan vara ensam ägare om du vill. Stiftelseurkunden ska även innehålla ett förslag om hur bolagsordningen ska se ut, vad företaget ska heta och vad aktiebolaget ska ha för verksamhet. Stiftelseurkunden kan du skicka in till Bolagsverket via verksamt.se

Sätt in aktiekapital

Sätt in ditt aktiekapital (minst 50 000 kr) på ett bankkonto som din bank sedan bekräftar med ett bankintyg. Bankintyget kan också skickas in via verksamt.se. Om ni är flera delägare sätter ni in så mycket som motsvarar era aktier. Ni kan även använda egendom som kapital (så kallad apportegendom) om egendomen kan användas i verksamheten, men egendomen måste värderas av en revisor som sedan ger er ett intyg som ska skickas in till bolagsverket.

Registrera företaget

Registrera företaget hos Bolagsverket (kan också göras via verksamt.se) och betala en avgift på 1 900 kr. När du registrerar företaget ska du lämna uppgifter om namnförslag, verksamhetsbeskrivning, vilka som ska vara styrelseledamöter och suppleanter, vem som ska vara revisor, hur många aktier varje delägare ska ha, pris på aktierna, vem som är bolagets grundare, kontaktuppgifter samt ett bankintyg på att aktiekapitalet är inbetalt och/eller ett intyg om apportegendomens värde. När aktiebolaget väl är registrerat är det bara att sätta igång med verksamheten.

Om du tycker att det verkar för krångligt att starta upp ett aktiebolag kan du alltid starta upp en enskild firma istället, som du också kan läsa om här på egenforetagare.com.