Ekonomisk förening

Ekonomisk förening är en ganska bortglömd företagsform som inte många egenföretagare använder sig av. Syftet med en ekonomisk förening är att den ska främja medlemmarnas ekonomiska intressen. Ni måste vara minst tre personer för att få starta en ekonomisk förening och vara lika många i styrelsen som företräder medlemmarna. Medlemmarna delar på vinsten och den som arbetar i föreningen får ta ut lön som anställd och skattar på vanligt vis.

Fördelar med ekonomisk förening

  • Inget ekonomiskt ansvar för mer än den insats medlemmarna har satsat på föreningen.
  • I relativt små ekonomiska föreningar behöver man inte ha en auktoriserad revisor som kostar pengar, precis som med en enskild firma.
  • Ni behöver inte sätta in något större kapital som man måste göra när man startar upp ett aktiebolag, däremot måste man sätta in en liten insats i företaget, det vill säga betala in en medlemsavgift.
  • Varumärket (företagsnamnet) skyddas i Sverige.

Nackdelar med ekonomisk förening

  • En ekonomisk förening är i stort sett öppen för alla som uppfyller medlemskraven. Det här ser i alla fall vi på egenföretagare.com som en stor nackdel, i alla fall för företagare som vill ha en egen firma som de själva vill bestämma över.
  • Har i praktiken ingen chef, vilket vissa i och för sig skulle se som en fördel.

Inget för de flesta drivande egenföretagare

Egenföretagare.com anser att en ekonomisk förening inte är ett speciellt bra val för den egenföretagare som själv eller med några andra ägare vill styra sitt företag. Du måste hela tiden tänka på dina medlemmar och deras intressen och vi anser att det inte är någon höjdare för oss drivna egenföretagare. Däremot passar företagsformen bra för bostadsföreningar, hyresrättsföreningar och andra föreningar där man har som mål att gynna en större grupps intressen.